لعنت به نان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


لعنت به نان

از قدیم گفته اند نان برکت است. نمی دانم این برکت را از کجا آورده اند چسبانده اند به نان. همین نان برکت را از زندگی ام دزدید. برکت فکر کردن، برکت آموختن و برکت هنرمند بودن.  سلول های مغزم را نان مصادره کرده. شعرهایم، داستان هایم پر از نان است. تنم بوی نان می دهد. نان بود که دستم را گرفت، از کودکی ام بیرون کشید و آورد به پیری. نان برکت نیست؛ نان مرگ است.یادداشت:

امروز روز نان نیست؛ همین طوری گفتم. برای زندگی هایی که نان می کشد.مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها